VZDĚLÁNÍ

 • Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, obor fyzioterapie- Bc. a NMgr. studium
 • Registrace MZČR opravňující k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu od r. 2012

ZKUŠENOSTI

 • Fyzioterapeut v Nemocnici Třebíč od r. 2011
 • Spolupráce s NVK-FYZIO od r. 2016
 • Praxe v rámci studia: FN Motol,  Dětská léčebna Janské Lázně, Rehabilitace Prim. Veselý Třebíč, Rehabilitace Zuzana Strouhalová Přerov

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch pro 2.LF UK (RL – Corpus)
 • Terapeutické možnosti aplikace elastické pásky ve fyzioterapii (M. Bajerová)
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice (P.Bitnar)
 • Fyzioterapie v praxi: Temporomandibulární kloub (J. Malá)
 • Terapie ramenního kloubu (P. Bitnar)
 • Vertebroviscerální vztahy (P. Bitnar)
 • Jóga a Čchi-Kung ve fyzioterapii (P.Švejcar)
 • Léčba idiopatické skoliosy metodou aktivní segmantální centrace (P. Švejcar)
 • Pravidelná účast na psychosomatických dílnách od r.2015 (Institut psychosomatické supervize- Praha)
 • Fyzioterapie ve sportu (K. Honová)
 • Shock wave therapy ve fyzioterapii, ortopedii a sportovní medicíně (MUDr. Nedělka)