Mgr. Jan Novák

Fyzioterapeut, externí kolega pro NVK-FYZIO s.r.o.

Vzdělání


 • Univerzita Karlova v Praze, 2. lékařská fakulta, obor fyzioterapie – NMgr. studium
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ZSF, obor fyzioterapie – Bc. studium
 • Registrace MZČR opravňující k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Postgraduální vzdělávání


 • Kurz – Úvod do fyzioterapie fasciálních tkání
 • Kurz – Medical Taping Koncept
 • Kurz – Instruktor Fitness (BP Sport)
 • Kurz – aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch pro 2.LF UK. RL – Corpus
 • Kurz – Posilování a strečink ve fyzioterapii A, B, C
 • Kurz – Manuální medicína u gynekologických dysfunkcí a v těhotenství (FICO Osteopathy Academy – Belgie)
 • Kurz – Fascial Manipulation Level 1 (Stecco Method – Itálie)
 • Kurz – Diagnostika a terapie poškození kolenního kloubu

Zkušenosti


Specializace


 • Funkční poruchy pohybového aparátu

 • Zátěžová a sportovní fyzioterapie
 • Psychosomatická problematika