Mgr. Zdeněk Krpoun, Ph.D.

Psycholog, externí kolega pro NVK-FYZIO s.r.o.

Vzdělání


 • Absolvent jednooborové psychologie Ústavu psychologie Masarykovy univerzity v Brně (Mgr.)
 • Absolvent doktorského studia psychologie Ústavu psychologie Masarykovy univerzity v Brně (Ph.D.)
 • V současnosti student doktorského programu psychologie FF Masarykovy univerzity v Brně (Dr.)
 • Absolvent několika kurzů se zaměřením na práci v oblasti zdravotnictví a poradenství akreditovaných MZČR a MPSV

Zkušenosti


 • 2014 – dosud: psychologické poradenství a diagnostika v oblasti školství (Město Třebíč)
 • 2013 – dosud: přednášky studentům Lékařské a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se zaměřením na aplikovanou psychologii a psychosomatiku
 • 2013 – dosud: vědeckovýzkumný pracovník experimentální laboratoře Psychiatrické kliniky FN Brno-Bohunice
 • 2012 – dosud: privátní psychologická praxe
 • 2012 – dosud: privátní praxe mentálního kouče
 • 2012 – dosud: přednášky na mezinárodních kongresech a konferencích z oblasti vědecké a aplikované psychologie
 • 2012 – dosud: publikování odborných i populárně naučných článků a rozhovorů v českém a zahraničním tisku (Psychologie Dnes, Activitas Nervosa Superior, E-psychologie, Československá psychologie, Psychologie.cz, PsychoLogOn.cz, Mladá Fronta Dnes)
 • 2012 – dosud: vedoucí a konzultant diplomových prací studentů psychologie Masarykovy univerzity v Brně

Členství


 • 2014 – dosud: Česká společnost pro klinickou neurofyziologii České lékařské společnosti J. E Purkyně
 • 2014 – dosud: Mezinárodní asociace aplikované psychologie
 • 2014 – dosud: člen zkušební komise u státní zkoušky z doplňujícího pedagogického studia na Vysokém učení technickém v Brně
 • 2012 – dosud: redaktor populárně naučného časopisu PsychoLogOn.cz
 • 2012 – dosud: člen pracovního týmu pro přijímací řízení na obor psychologie na Masarykovu univerzitu v Brně

 Pracovní a životní moudrost


Lékaři předepisují léky, o nichž toho málo vědí, proti nemocem, o nichž toho vědí ještě míň, lidem, o kterých nevědí vůbec nic.

Voltaire (1694-1778), francouzský osvícenec, filozof, básník a spisovatel

Problém současného světa je, že hlupáci jsou skálopevně jistí, ale lidé inteligentní jsou plní pochybností.

Bertrand Russell (1872-1970), matematik, nositel Nobelovy ceny

Lékaři si myslí, že kdovíjak pomohli nemocnému, když chorobě dali vhodné jméno.

Immanuel Kant (1724-1804), německý filozof