TERAPIE RÁZOVOU VLNOU

Rázová vlna je prostředek fyzikální terapie využívaný k léčbě vybraných ortopedických a traumatologických diagnóz. Fyzikálním principem rázové vlny je (podobně jako u ultrazvuku) mechanické vlnění procházející tělesnou tkání. Účinek na tkáň je skrze silný přetlakový ráz následovaný pomalejší podtlakovou fází vlny, kdy je tkáň naopak vystavena působení tahových sil.

Existují 2 typy generátorů rázové vlny radiální a fokusovaný. Radiální rázová vlna je v ČR nejrozšířenější, největší účinek má v místě aplikace a působí do hloubky 3-5cm. Fokusovanou variantu lze cílit do hloubky tkáně a využívá se zpravidla k ošetření hlubokých struktur. Naše pracoviště vlastní generátor radiální rázové vlny BTL 6000 SWT od české firmy BTL a je jediným poskytovatelem rázové vlny na okrese Třebíč.

ÚČINEK RÁZOVÉ VLNY

Rázová vlna má řadu účinků na tkáň. Usazený vápník v úponu svalu (kalcifikace) je rozrušen přetlakovou fází vlny a následně vstřebáncévním a lymfatickým systémem. Terapie mění prokrvení oblasti, vzniká lokální hyperemie a startuje se proces neovaskularizace (tvorba nových cév). Působením mechanické energie kolmo ke svalovým vláknům dochází k relaxaci svalu při uvolnění aktin-myosinových vazeb. Je prokázán pozitivní vliv na kvalitu kostních i vazivových struktur a podpora diferenciace kmenových buněk.

Významný je analgetický efekt léčby založený na snížení citlivosti vláken vedoucích bolest, ovlivnění inhibičních interneuronů a dalších neurofyziologických a biochemických procesech (např.: snížení vyplavování substance P trvající až 6 týdnů od aplikace) – tak dochází k dlouhodobé úlevě od bolesti.

Účinnost terapie rázovou vlnou byla prokázána v mnoha klinických studiích a spadá do tzv. Evidence-based medicine, neboli medicíny založené na důkazech. Terapie rázovou vlnou je efektivní, bezpečná a skládá se většinou ze 3 – 10 sezení s týdenním intervalem a jednorázovou dávkou 2000 – 5000 impulzů. Součástí první návštěvy je detailní diagnostika pohybového aparátu, ošetření a doporučení kompenzačních cvičení nebo změny režimu, proto první terapie u nás trvá zpravidla hodinu (dále p
ak  ½ hodiny).Správně indikovaná terapie rázovou vlnou má minimum nežádoucích účinků, mezi něž řadíme možný hematom vzniklý v místě aplikace a bolestivost v průběhu aplikace. Během prvních dvou dnů po aplikaci může dojít k přechodnému zhoršení bolestivosti – tzv. fáze aktualizace hojivého zánětu, při které se startují léčivé imunitní reakce, proto není vhodné tento zánět tlumit protizánětlivými léky.

Indikace


Nejčastější diagnózy, u kterých využíváme rázovou vlnu:

  • Epikondylitis radialis et ulnaris humeri (tenisový a golfový loket)
  • Patní ostruha / plantární fascitida
  • Bolestivé stavy ramene / Impingement syndrom (kalcifikace a úponové bolesti)
  • Achillodynie (bolest Achillovy šlachy)
  • Patellar tendinitis / Skokanské koleno (úponová bolest kolene)
  • Trochanterická bursitida (bolest kyčle) / Syndrom iliotibiálního traktu (ITBS)
  • Bolest třísla a hamstringů
  • Myofasciální syndrom
  • Syndrom tibialis anterior (bolest holeně)
  • Exostózy (bolest palmární aponeurózy a drobných kloubů ruky)

Kontraindikace


Rázová vlna se NEAPLIKUJE v těchto případech:

Hemofilie a poruchy srážlivosti krve, kožní defekty, akutní zánět, teplota, stav po opichu kortikoidy v místě aplikace 6 týdnů od opichu, kov v cílové oblasti, hluboká žilní trombóza, flebitida, varixy, těhotenství. Pokud se na vás kontraindikace vztahuje, nebo máte byť jen podezření, prosím konzultujte možnost terapie rázovou vlnou se svým lékařem.