VZDĚLÁNÍ

 • Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury, obor TVS – ATV
 • VZŠ Brno Merhautova, obor Diplomovaný fyzioterapeut
 • MZČR – Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut od r. 2008

SPECIALIZACE

 • Terapie rázovou vlnou
 • Sportovní fyzioterapie
 • Psychosomatická problematika

ZKUŠENOSTI

 • Spolupráce se sportovními kluby: SK Fotbalová škola Třebíč (od 2022), PSKC Okříšky florbalový oddíl (2021), FKM Vysočina Jihlava (2019-2020), Florbal SK Jihlava (2018-2020)
 • Rehabilitace L. Šabatková Třebíč (2016-2017)
 • Rehabilitace Šumperk – ambulantní rehabilitace pro děti a dospělé (2000-2015)
 • SLL Velké Losiny – Neurologie dospělých, Dětská léčebna (1999-2000)

POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 • PNF – Proprioceptivní neuromusculární facilitace (NCO NZO Brno)
 • Diagnostika a terapie PIR, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů (Česká lékařská společnost J.E Purkyně)
 • Intenzivní kurz fyzikální terapie pro fyzioterapeuty A, B (FTK UPOL, J. Urban)
 • Myofasciální bolest a dysfunkce (J. Urban)
 • Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi (P. Bitnar)
 • Hluboký stabilizační systém (M. Ježková)
 • Komplexní terapie ramene (MONADA, Praha)
 • Metoda Ludmily Mojžíšové (J. Novotná, Pardubice)
 • Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (REHASPRING)
 • Diastáza – manuální terapie (GrooFy)
 • SM systém – Metoda Spirální stabilizace páteře (Z. Smíšková)
 • Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally (REHASPRING)
 • Respirační fyzioterapie (NCO NZO Brno)
 • Dechová cvičení pro dětský věk (NCO NZO Brno)
 • Medical Taping Concept (L. Krestová)
 • Terapie funkčních poruch osového orgánu BPP (Čápová)
 • Fyzioterapie ve sportu (K. Honová)
 • FitPainFree (Brno WS)
 • Shock wave therapy ve fyzioterapii, ortopedii a sportovní medicíně (MUDr. Nedělka)