TERAPIE RÁZOVOU VLNOU

Rázová vlna je prostředek fyzikální terapie využívaný k léčbě akutní nebo chronické bolesti svalů, kloubů, šlach a úponů. V kombinaci s funkční diagnostikou a indikací vhodného cvičení je rázová vlna jednou z možností, jak se zbavit nepříjemných obtíží. Vhodná volba pro každého, kdo hledá rychlou cestu zpět k plnému výkonu.

ÚČINKY TERAPIE RÁZOVOU VLNOU

ZLEPŠENÍ PROKRVENÍ, ÚLEVA OD BOLESTI, VSTŘEBÁNÍ KALCIFIKACÍ, UVOLNĚNÍ NAPĚTÍ

Rázová vlna má řadu účinků na tkáň. Usazený vápník v úponu svalu (kalcifikace) je rozrušen přetlakovou fází vlny a následně vstřebán cévním a lymfatickým systémem. Terapie mění prokrvení oblasti, vzniká lokální hyperemie a startuje se proces neovaskularizace (tvorba nových cév). Působením mechanické energie kolmo ke svalovým vláknům dochází k relaxaci svalu při uvolnění aktin-myosinových vazeb. Je prokázán pozitivní vliv na kvalitu kostních i vazivových struktur a podpora diferenciace kmenových buněk.

Významný je analgetický efekt léčby založený na snížení citlivosti vláken vedoucích bolest, ovlivnění inhibičních interneuronů a dalších neurofyziologických a biochemických procesech (např.: snížení vyplavování substance P trvající až 6 týdnů od aplikace) – tak dochází k dlouhodobé úlevě od bolesti.

Účinnost terapie rázovou vlnou byla prokázána v mnoha klinických studiích a spadá do tzv. Evidence-based medicine, neboli medicíny založené na důkazech. Terapie rázovou vlnou je efektivní, bezpečná a skládá se většinou ze 3 – 10 sezení s týdenním intervalem a jednorázovou dávkou 2000 – 5000 impulzů. Součástí první návštěvy je detailní diagnostika pohybového aparátu, ošetření a doporučení kompenzačních cvičení nebo změny režimu, proto první terapie u nás trvá zpravidla hodinu (dále p
ak  ½ hodiny).Správně indikovaná terapie rázovou vlnou má minimum nežádoucích účinků, mezi něž řadíme možný hematom vzniklý v místě aplikace a bolestivost v průběhu aplikace. Během prvních dvou dnů po aplikaci může dojít k přechodnému zhoršení bolestivosti – tzv. fáze aktualizace hojivého zánětu, při které se startují léčivé imunitní reakce, proto není vhodné tento zánět tlumit protizánětlivými léky.

INDIKACE


  • Myofasciální syndrom (bolestivé body ve svalech)
  • Patní ostruha / plantární fascitida
  • Epikondylitis radialis et ulnaris humeri (tenisový a golfový loket)
  • Bolestivé stavy ramene / Impingement syndrom (kalcifikace a úponové bolesti)
  • Achillodynie (bolest Achillovy šlachy)
  • Patellar tendinitis / Skokanské koleno (úponová bolest kolene)
  • Trochanterická bursitida (bolest kyčle) / Syndrom iliotibiálního traktu (ITBS)
  • Bolest třísla a hamstringů
  • Syndrom tibialis anterior (bolest holeně)
  • Exostózy (bolest palmární aponeurózy a drobných kloubů ruky)

KONTRAINDIKACE


Rázová vlna se NEAPLIKUJE v těchto případech:

Hemofilie a poruchy srážlivosti krve, kožní defekty, akutní zánět, teplota, stav po opichu kortikoidy v místě aplikace 6 týdnů od opichu, kov v cílové oblasti, hluboká žilní trombóza, flebitida, varixy, těhotenství. Pokud se na vás kontraindikace vztahuje, nebo máte byť jen podezření, prosím konzultujte možnost terapie rázovou vlnou se svým lékařem.